4 Aralık 2009 Cuma


Burjuva nedir?

Kentsoylu olarak da bilinir.Belki bu "soylu" kelimesi burjuvazinin ego tatmin aracıdır.

-Burjuva, kapitalist toplumda egemen sınıfın ta kendisidir, kuvvetini zenginliği aracılığı ile sömürdüğü işgücünden alır.(!)
-Sosyal statüsünü işveren konumuna borçludur, bu konum onun açgözlülükte ileri saflarda yer almasına neden olur.
-Çoğu zaman kültürlü ve eğitimli oldukları söylenir fakat, esasında sığ ve dar görüşlüdür.
-Burjuva, kendini toplumdan soyutlamış yanlızlığa muhtaç kimsedir.
-Burjuva, birlik ve beraberlik gibi kavramlardan uzaktır.En iyi dostu kaynağı mühim olmayan maddiyatıdır.
-İnsanca duygulardan yoksun kimsedir!Daha fazlası uğruna yüzlerce insanı silebilecek kapasitededir.

*Burjuva, alt etmesi güç, korkak bir düşmandır...

-Korkularının sebebi var olanı kaybetmektir.Gücünü ise sadece var olandan alır.

Burjuvaziyi korkularıyla yüzleştirmek tek çözüm yoludur!

1 Aralık 2009 Salı


Dünyada barış ortamı için,
Tek yürek olabilmek için;

-Asker yoksa, ordu da yok!
-Ordu yoksa, savaş da yok!

Peki bir insan neden askere gider?

1-Vatanseverlikten
2-Zorunluluktan

Vatan,millet sevgisi tüm dünyada en az düzeye indirgenmeli ve buna bağlı olarak askerliğin nasıl bir tuzak olduğu anlatılmalı, vatanseverlik yerine dünya kardeşliği özümsetilmeli!

Birileri hala yanlış duygular ile askerliğe sevdalı oldukça...Ordular var olacak, başka birileri zorunlu askerlik yapacak, çoğu zaman ne olduğunu anlamadan binlerce insan ölecek!

-Tüm insanlar tarafından askerlik reddedilmeli.
Şayet bu takdirde silahlanmanın önüne geçilip, dünya barışı sağlanabilir.

Unutmayınki dil,din,ırk ayrımı olmaksızın herkesin özgürce yaşama hakkı vardır.
Silah zoruyla tüm dünyada yaşama hakkının gasp edilmesine karşı çıkın!